Svadobný obrad u gréckokatolíkov

Sobáš v kostole… u koľkých z Vás sa pri týchto slovách objavia zimomriavky či akoby rešpekt voči niečomu magickému? Úžasná scenéria, ktorú určite neposkytne žiadna sobášna sála.

U nás je svadba v kostole asi to prvé, čo sa nám vybaví pri slove svadba. Kresťanské tradície sú naozaj hlboko zakorenené. Obrady v kostoloch boli vždy posvätné, niečo výnimočné a vo väčšine prípadov aj ceremoniálne. Pre niekoho to pôsobí luxusnejšie, honosne, pre iného duchovne hlbšie či záväznejšie. Cirkev stále povzbudzuje snúbencov, aby si hľadali partnerov, s ktorými by mohli vytvárať jednotu po celý život.

Tí z vás, ktorí plánujete svoj sobáš v kostole, by ste mali mať jasné v tom, či obrad bude prebiehať v rímskokatolíckom, gréckokatolíckom alebo v evanjelickom kostole. Samozrejme, ak sú obaja iného vierovyznania, tak po vzájomnej dohode zvoliť ten správny kostol. Obrady sobášov sa líšia.

Dnes v tomto článku vám priblížim obrad byzanský, teda sobáš u gréckokatolíkov. Ako začať… Najprv je potrebné zájsť na gréckokatolícku faru. Porozprávať sa s kňazom o tom, že sa chcete vziať a že by ste chceli mať gréckokatolícky sobášny obrad. Ak ste pokrstení, tak Vašou úlohou je priniesť Váš krstný list z tej fary, kde ste boli pokrstení. Ak ste pokrstení neboli, tak je nutné chodiť na náuky a podstúpiť sviatosť krstu ešte pred sobášom. Nahlásite kňazovi určený termín svadby a on si ho zapíše aj s časom. Máte na výber, či chcete mať len samotný sobášny obrad, alebo ho chcete mať aj spolu s liturgiou. Samotný obrad trvá nejakých 45 minút a obrad spolu s liturgiou prebieha asi dve hodiny. Ďalej Vás kňaz oboznámi, prečo je dôležité navštevovať predmanželské náuky. Na týchto cca piatich stretnutiach s kňazom sa rozprávate o manželskom živote, o vzájomnej úcte, spolužití a podobne.

To sú potrebné náležitosti, kedy môžete pristúpiť pred oltár, aby ste uzavreli sviatostné manželstvo. Sobáš je potrebné nahlásiť aj na matrike. Tam nezabudnite priniesť svoj rodný list a občiansky preukaz.

A čo je iné na gréckokatolíckom obrade? Prvým odlišným prvkom sú zásnuby. Tie sa môžu konať napr. deň, alebo niekoľko dní pred sobášom, alebo aj v samotný deň D. V tomto prípade sa odohrávajú uprostred chrámu. Začnú sa modlitby, požehnanie snúbencov, tak prsteňov, ktoré im kňaz vlastnoručne nastokne. Vždy najprv mužovi, potom žene.

Po zásnubách sa obrad presúva pred oltár. Kňaz sa znovu pýta najprv ženícha: „Rozhodol si sa slobodne v dobrej vôli a s pevným úmyslom vziať si za manželku (meno), ktorú tu pred sebou vidíš?  Nesľúbil si sa inej žene?“ Po týchto otázkach, samozrejme aj pre nevestu, môže nadísť sľub. Po tom, ako vzájomne prisahajú vernosť a lásku, kňaz môže konečne vyriecť tú očakávanú vetu:  „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Ďalším veľmi význačným symbolom východných cirkví je korunovanie. Kňaz vezme koruny alebo zelené venčeky, ktoré dá najprv mužovi a potom žene. Na koniec liturgie nasleduje modlitba za novomanželov.

Obrady východných cirkví sú obohatené o spevy počas liturgie i o mnohopočetnejšie žehnania kňazom. Ak ste už niekedy boli na svätej liturgii u gréckokatolíkov, tak viete, že táto liturgia je o niečo dlhšia, ale zato pestrejšia a spevavejšia.

Každopádne pevne verím, že sobáš v kostole bude pre vás určite nezabudnuteľný. A kto by nevedel, aj cirkevný sobáš je uznaný štátom ako právoplatný zväzok. To znamená, že keď sa vezmete v kostole, už sa nemusíte vziať aj na úrade.